XV Trakų fanfarinės savaitės registracija baigta!

Mūsų yra:
Saksofonai – 15!!!
Valtornos – 9!!!
Trimitai – 42!!!
Trombonai – 16!!!
Baritonai, eufonijos – 17!!!
Tūbos – 10!!!
Mušamieji – 8!!!
Viso – 117!!!
Pasveikinkim save!
It’s AMAZING!!!!