Trakų fanfarinės savaitės registracija prasidės 2019 m. vasario mėn.