Jau antrą dešimtį aktyviai dalyvaujanti Lietuvos ir užsienio muzikiniame gyvenime, Aistė Bružaitė vykdo profesionalios kanklininkės veiklą. Plėsdama kanklių muzikos galimybes, dalyvauja įvairiuose projektuose kartu su klasikiniais muzikos instrumentais ir orkestrais, groja įvairiuose ansambliuose, nevengia iššūkių ir naujovių. Atliko nemažai naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, kurių gimimą inicijavo pati. Ji – pirmoji A. Martinaičio koncerto kanklėms ir kameriniam orkestrui „Aistmares“ atlikėja, parengė keletą programų bei įrašė kūrinių kartu su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“ (choro meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas). Atliko solo kūrinius su Lietuvos nacionaliniu, Sankt Peterburgo valstybinės kapelos,  Pskovo (Rusija) simfoniniais orkestrais, taip pat – parengė ir išleido naujausių kūrinių kanklėms rinkinį „XXI a. muzika kanklėms ir kanklių duetui“. Groja Kanklių duete (kartu su kanklininke Jolita Matkiene) bei ansamblyje „BAccK“ (Aistė Bružaitė – kanklės, Irmantas Andriūnas – birbynė, Danielius Rozovas – akordeonas). Dalyvaudama įvairių ansamblių sudėtyse yra parengusi bei išleidusi net keturias kompaktines plokšteles. Muzikė aktyviai organizuoja tarptautinius bei respublikinius renginius, koncertus, seminarus visos Lietuvos mastu, dalyvauja tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, seminaruose. 2016 m. kartu su styginių kvartetu „Art Vio“ bei LMTA Liaudies instrumentų orkestru surengė ir įrašė koncertą-rečitalį LRT radijo koncertų studijoje, kur skambėjo lietuvių kompozitorių premjeros.

Egidijus Ališauskas– Lietuvos muzikos akademijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Liaudies instrumentų ir akordeono katedroje 1995 metais baigė birbynės bakalauro studijas. 1996 metais gavo Muzikos akademijos magistro diplomą (birbynės specialybė). Tais pačiais metais įstojo į prof. J.Domarko orkestrinio dirigavimo klasę. 1998 metais gavo orkestro dirigavimo studijų bakalauro diplomą. 1999 metais įgijo karinio orkestro dirigento kvalifikaciją. Šiuo metu Egidijus Ališauskas yra Lietuvos kariuomenės orkestro Kapelmeisteris, vyr. dirigentas ir vadovas, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos docentas, liaudies instrumentų orkestro vadovas.
Dar besimokydamas Lietuvos muzikos akademijos prof. P.Tamošaičio birbynės klasės I kurse, 1994 metais tapo tarptautinio konkurso laureatu (III vieta) Čerepovece, Rusijoje. Du kartus laimėjo Respublikinio jaunųjų atlikėjų konkursą (1987, 1990). Lietuvišką tautinį instrumentą – birbynę ir jo galimybes muzikuojant yra pristatęs ne tik Lietuvoje, aktyviai koncertuodamas įvairiuose renginiuose (Didysis muzikų paradas, Atžalynas, Pasaulio lietuvių dainų šventė, “Klasikos diversijos”, A. Žigaitytės misterija „Praregėjimas“, O. Narbutaitės oratorija „Centones mea urbi“, J. Vaitkaus spektaklis „Žuvėdra”, G. Varno spektaklis „Portija Koglen“, D. Gasiūnaitės meninis filmas „Kas miega šalia tavęs“, Tytuvėnų festivalis, Trakų fanfarinė savaitė ir kt.) didžiuosiuose miestuose, bet ir miesteliuose, o taip pat ir užsienyje – Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Italijoje, Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje.
Egidijus Ališauskas kaip dirigentas koncertuoja su įvairiais orkestrais ir ansambliais – Lietuvos kariuomenės orkestru (orkestro vadovas), LMTA Liaudies instrumentų orkestru (orkestro vadovas), Vilniaus Brass, Trakų fanfarinės savaitės festivalio orkestru, Liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė” (ansamblio vadovas), Rygos kameriniu bei Rygos pučiamųjų orkestru.
Parengė ir dirigavo programą, įrašytą ir išleistą kompaktine plokštele „Perlų vėrinys“ su Lietuvos kariuomenės orkestru, kompaktine plokštelę „Kada sūneliai sugrįš?“, „Namo“su Lietuvos kariuomenės orkestru ir dainininke V. Paviloniene, 2016 metais įrašė kompaktinę plokštelę „Lietuviški maršai“.  Išleido solinę kompaktinę plokštelę su Indre Baikštyte. 2018 metais apdovanotas Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“ prizu. 2007, 2009, 2012, 2014, 2018 metų Dainų švenčių vyriausiasis dirigentas.